Meeting Register Page

En förmiddag med Kvarterets Konsumtion 2030
Omställning till ett mer hållbart samhälle är vår tids stora utmaning. Finns möjligheterna för hållbar konsumtion i framtidens kvarter eller i mindre och medelstora orter? Detta har utforskats i projektet Kvarterets Konsumtion 2030 som pågått under 2020. Nu bjuder vi in dig till en förmiddag där vi berättar om resultatet och till en fortsatt dialog.
-
PASS 1
9:00 - 10:30
Inledning samt presentation av projektet och resultat

PASS 2
10:45 - 12:00
Diskussionsgrupper uppdelade i teman
(välj tema i formuläret nedan)
-
För att närvara på pass 2 så behöver du ta del av den information som ges under pass 1. Du kan välja att närvara på båda eller enbart på pass 1.

Feb 24, 2021 09:00 AM in Stockholm

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Erik Valvring.