webinar register page

Den hållbara konsumentens dag
Prisutdelning och föreläsning!

I år uppmärksammas utredarna, tillika författarna till den senaste rapporten i serien Handels miljö- och klimatpolitiska program Martin Briland Rosenström och Ola Palmgren för sin insats för miljö och konsumtion.

Anslut gärna 5-10 minuter innan start!

Nov 27, 2020 01:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Science Park Borås.