webinar register page

Webinar banner
Textile Challenge 6 – Use & Consumption
Textile Challenge 6, med tema "Use & Consumption", är den sjätte i serien Textile Challenges som är en serie aktiviteter med syfte att inspirera och utmana textil- och modeindustrin att uppnå målen för Agenda 2030

Oct 22, 2020 09:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Smart Textiles.