webinar register page

Webinar banner
Cirkulär Ekonomi
Webinariet behandlar varför omställningen till en cirkulär ekonomi måste påbörjas och lyfter exempel från Science Park Borås textila innovationsmiljö. Webinariet är en introduktion till cirkulär ekonomi.

Apr 2, 2020 01:30 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading