webinar register page

Webinarium Circulär Ekonomi DEL 1
Webinariet behandlar varför omställningen till en cirkulär ekonomi måste påbörjas och lyfter exempel från Science Park Borås textila innovationsmiljö.
En introduktion till cirkulära affärsmodeller ges, liksom en förståelse för hur cirkulär ekonomi är en del av det viktiga hållbarhetsarbetet. Detta är det första av två webinarier, där den andra delen ger en fördjupning inom affärsmodellering i en cirkulär ekonomi.

Oct 27, 2020 01:30 PM in Stockholm

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register