webinar register page

TextilKalaset Europas Spets
Textilkalaset pågår 13:30-16:30 och är ett event som kommer vara digitalt men med vissa begränsade möjligheter att delta på plats i DoTank Center Borås.

Oct 20, 2021 01:30 PM in Stockholm

* Required information
Loading